VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Bia Khổng Tử

 • Lời tựa:
  Bia Khổng Tử, nằm trước điện thờ chính của Văn Miếu Trấn Biên, biểu tượng cho nền tảng của giáo dục.
 • Chủ đề:
  Đen trắng
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: