VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Bánh vàng

 • Lời tựa:
  Y Tý-Lũng Pô với những cung đường cuộc sống
 • Chủ đề:
  Quê hương tôi
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: