VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS

Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

 • Lời tựa:
  Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng.
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
  Tran Tuan Anh
 • Thiết bị:
  D3000
 • Tốc độ:
  1/250s
 • Khẩu độ:
  f4
 • Tiêu cự:
  70
 • ISO:
  100
 • Lượt xem: