0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo

Ảnh dự thi Biển Nhớ - Ra Khơi

 • Lời tựa:
  Các ngư dân lên đường ra khơi. Ảnh chụp tại biển Hải Hòa, Thanh Hóa
 • Chủ đề:
  Biển nhớ
 • Tác giả:
 • Thiết bị:
 • Tốc độ:
 • Khẩu độ:
 • Tiêu cự:
 • ISO:
 • Lượt xem: