Hệ thống cơ khí được điều khiển thông qua chiếc iPad cho phép tự động làm ra những chiếc bánh có hình thù hoặc chữ theo chương trình cài đặt
Đại học Cambridge (Anh) công bố công cụ có thể đánh giá tính cách, tâm lý, độ thông minh và chỉ số hạnh phúc của các thành viên dựa trên cách họ dùng nút Like.
Sao lưu dữ liệu, tắt iMessage, FaceTime, gỡ bỏ Find my iPhone hay xóa thông tin là các việc cần làm trước khi trao iPhone cho người khác.