Công ty Trung Quốc Gionee tiếp tục lập thành tích mới với mẫu Elife S5.1 có độ mỏng mà rất khó hãng nào có thể vượt qua.
Luôn mang máy theo bên người, giữ sự tự nhiên cho chủ thể hoặc thử ở nhiều góc chụp khác nhau là một trong những yếu tố quan trọng để có được một bức ảnh đường phố đẹp.