Thứ bảy, 19/4/2014 | 08:48 GMT+7
|

Ảnh dựng iPhone 6 dựa trên tin đồn

iPhone 6 được dự đoán sẽ có màn hình 4,7 inch, thiết kế tổng thể và viền màn hình mỏng hơn 10% đến 20% và chuyển phím nguồn sang cạnh phải.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh: Martin Hajek