Hoàng hôn trên đường Xuân Diệu - dọc biển Quy Nhơn

  • Lời tựa:
    Con đường dọc biển tuyệt đẹp của Tp. Quy Nhơn
  • Chủ đề:
    Hè phố
  • Tác giả:
    Lê Trung Hiếu
  • Thiết bị:
    Nikon D90
  • Tốc độ:
    10
  • Khẩu độ:
    f/16
  • Tiêu cự:
    22
  • ISO:
    200
  • Lượt xem: